Dnevna bolnica za psihijatriju

Voditelj dnevne bolnice: Dragan Puljić, dr.med., specijalist psihijatar
Glavna sestra: Martina Omerhodžić, mag.med.techn.
Kontakt podaci:
Glavna sestra dnevne bolnice: 044/569-218, mobitel: 091/1508-809
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Dnevna bolnica za psihijatriju, kao samostalna ustrojstvena jedinica, nalazi se u prijemnoj zgradi na prvom katu. Kapacitet joj je 19 stolaca. U dnevnoj bolnici liječe se pacijenti koji pate od anksioznog poremećaja (panika, generalizirana tjeskoba, poremećaji vezani uz stres, somatoformni poremećaj), pacijenti s afektivnim poremećajem bez psihotičnih simptoma (unipolarna depresija, BAP, hipomanija) te pacijenti s poremećajem ličnosti i ponašanja.

Program rada Dnevne bolnice obuhvaća psihijatrijsko liječenje, individualni suport/psihoterapiju, psihofarmakoterapiju, psihoterapijske grupe, psihoedukacijske grupe, edukacijske grupe, tehnike relaksacije, radnu terapiju (okupacijsko-kreativnu i rekreativnu terapiju) i psihodijagnostiku.
Indikaciju za liječenje pacijenata u Dnevnoj bolnici određuje liječnik psihijatar kao nastavak ambulantnog liječenja, prema procjeni psihijatra iz hitne psihijatrijske ambulante ili kao nastavak liječenja nakon akutnog zbrinjavanja u bolničkim uvjetima. Pristup pacijentu je individualan. Liječnik psihijatar postavlja dijagnozu te s pacijentom razvija plan liječenja koji se onda provodi u suradnji sa ostalim članovima tima. Multidisciplinarni tim Dnevne bolnice čine: liječnica psihijatar-subspecijalist psihoterapije, magistra sestrinstava, prvostupnica sestrinstva, radni terapeuti i klinički psiholog. Uz aktivno sudjelovanje u liječenju, koje se odnosi samo na dio dana, pacijentima ostaje vremena za obiteljske i socijalne aktivnosti, što značajno doprinosi kvaliteti života.