Predsjednik Upravnog vijeća 
Danijel Sučija, dipl.ing.

Članovi upravnog vijeća
Mato Fofić, dipl. krim.
Zvonimir Bubalo, mag. oec.
Danica Kramarić, dr. med.
Željko Hrabar, dr.med.spec.psih.
Jasmina Kovačević, dipl.med.techn.