Predsjednik Upravnog vijeća 
Danijel Sučija, dipl.ing.

Članovi upravnog vijeća
Mato Fofić, dipl. krim.
Zvonimir Bubalo, mag. oec.
Danica Kramarić, dr. med.
Željko Hrabar, dr.med.spec.psih.
Jasmina Kovačević, mag.med.techn.
Domagoj Pleše, mag. iur.