Stručna predavanja

PLANOVI TRAJNOG USAVRŠAVANJA ZA MEDICINSKE SESTRE

v6

 


Održavanje predavanja u 14:00 sati!

Plan trajnog usavršavanja za medicinske sestre za 2024. godinu

Plan trajnog usavršavanja za medicinske sestre za 2023. godinu

Plan trajnog usavršavanja za medicinske sestre za 2022. godinu

Plan trajnog usavršavanja za medicinske sestre za 2021. godinu

Plan trajnog usavršavanja za medicinske sestre za 2020. godinu
 


EDUKACIJE O PROBLEMATICI SEKSUALNOG NASILJA


ŽENSKA SOBA - CENTAR ZA ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA


OSNAŽIVANJE ŽENA, OBITELJI I ZAJEDNICEOBJAVLJENA STRUČNA PREDAVANJA


Da li samo pričamo o prevenciji ili je uistinu provodimo? (Autor: Breček Alen, 2017.) Više..