ODRŽANA EDUKACIJA: HITNA STANJA I  ODRŽAVANJE ŽIVOTA UZ UPOTREBU AUTOMATSKOG VANJSKOG DEFIBRILATORA

ODRŽANA EDUKACIJA: HITNA STANJA I ODRŽAVANJE ŽIVOTA UZ UPOTREBU AUTOMATSKOG VANJSKOG DEFIBRILATORA

Djelatnici Edukacijskog centra Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije Melita Marčec, dr.med., Filip Juroš, dr.med., Luka Čučković, bacc. med. techn. i Mijo Baković bacc. med. techn. održali su Edukaciju: Hitna stanja i održavanje života uz upotrebu automatskog vanjskog defibrilatora.

Prva od tri grupe naših liječnika uspješno je položila edukaciju koja je trajala dva dana. Cilj nam je da svi liječnici prođu ovu edukaciju čime će se uvelike poboljšati kvaliteta pružanja skrbi za pacijente u stanjima ozbiljne životne ugroženosti.

Edukacija je održana prema najnovijim smjernicama, a zadovoljstvo naših liječnika po završetku edukacije bilo je i više od očekivanog. Ovo je samo jedna u nizu edukacija naših djelatnika čime želimo postići veću razinu spremnosti na izazove današnje medicine i općenito skrbi za pacijente.