BOLNICA POPOVAČA NA 56. VOLODERSKI JESENIMA

BOLNICA POPOVAČA NA 56. VOLODERSKIM JESENIMA

Na poziv organizatora Neuropsihijatrijska bolnica Dr. Ivan Barbot Popovača sudjelovala je i ove godine na Voloderskim jesenima koje su se održale 08. 09. i 10. rujna.

Bolnica se prezentirala kroz prigodnu izložbu radova pacijenata koji su napravljeni kroz aktivnosti Službe za radno okupacijsku terapiju i rehabilitaciju.

Izložba je bila donacijskog karaktera te će prikupljena sredstva biti utrošena za nove aktivnosti i sadržaje za pacijente Bolnice.