ODLUKA O ODABIRU KANDIDATA ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME ZA RADNO MJESTO SPECIJALIST MEDICINSKE BIOKEMIJE I LABORATORIJSKE MEDICINE

URBROJ: DA/DL 2176-128-02-2876-3/22
Popovača, 05. listopada 2022.

 

Na temelju članka 21. Statuta NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, a povodom raspisanog natječaja koji je oglašen na WEB stranici NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA i Zavodu za zapošljavanje 15. rujna 2022. godine donosim

ODLUKU

o odabiru kandidata za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme
za radno mjesto specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine

1. IVAN OŽVALD odabire se kao kandidat za radno mjesto specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine u NEUROPSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI DR.IVAN BARBOT POPOVAČA.

2. Kandidat se prima na rad na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada.

3. Izabrani kandidat dužan je javiti se Odsjeku za pravne i kadrovske poslove NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR.IVAN BARBOT POPOVAČA radi dogovora o stupanju na rad.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

   Ravnateljica:
  Prim. Marina Kovač, dr.med.