ODLUKA O ODABIRU KANDIDATA ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME ZA RADNO MJESTO MAGISTAR/RA PSIHOLOGIJE

URBROJ: DA/DL 2176-128-02-3683-3/21
Popovača, 06. prosinca 2021.

Na temelju članka 21. Statuta NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, a povodom raspisanog natječaja koji je oglašen u Narodnim novinama broj: 119/21 od 05. studenog 2021. godine donosim

ODLUKU

o odabiru kandidata za prijam u radni odnos na određeno vrijeme
za radno mjesto magistar/ra psihologije

Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jednog magistra/re psihologije izabran/a je:

1. Ivan Zečević

Imenovani će zasnovati radni odnos na određeno vrijeme uz probni rad u trajanju od tri mjeseca.
Po primitku odluke imenovani je dužan javiti se Službi općih, pravnih i kadrovskih poslova radi zasnivanja radnog odnosa i sklapanja ugovora o radu.

Na objavljeni natječaj za prijam u radni odnos jednog magistra/e psihologije koji je objavljen u Narodnim novinama, Zavodu za zapošljavanje i na web stranici NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA prijavilo se 6 kandidata i to: Iva Jerkić, Nevenka Glumbić, Ljiljana-Marija Šumić, Mihaela Berišić, Ivan Zečević i Ana Kroflin.

Nakon uvida u 6 u roku pristiglih zamolbi utvrđeno je da formalne uvjete natječaja za pristup razgovoru ispunjava 2 kandidata i to: Nevenka Glumbić i Ivan Zečević.

Nakon provedenog razgovora s kandidatom koji je pristupio, Povjerenstvo za odabir kandidata dalo je prijedlog da se u radni odnos primi kandidat koji je zadovoljio sve zadane kriterije: Ivan Zečević.

Kanditat Nevenka Glumbić nije se odazvala na razgovor.

   Ravnateljica:
  Prim. Marina Kovač, dr.med.

Dostaviti:
1. Svi prijavljeni kandidati
2. Web stranica Bolnice
3. Oglasna ploča
4. Pismohrana.