ODLUKA O ODABIRU KANDIDATA ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME DOMAR

URBROJ: DA/DL 2176-128-02-3795-6-2-2/23.
Popovača, 07.12.2023.

Na temelju članka 21. Statuta NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, a povodom raspisanog natječaja koji je oglašen na WEB stranici NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA i Zavodu za zapošljavanje 07.studenog 2023. godine donosim

ODLUKU

o odabiru kandidata za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme
domar (1 izvršitelj)

1. Dubravko Kovačić odabire se kao kandidat za radno mjesto domar u NEUROPSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI DR.IVAN BARBOT POPOVAČA.

2. Kandidat se prima na rad na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada.

3. Izabrani kandidat dužan je javiti se Službi općih, pravnih i kadrovskih poslova NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR.IVAN BARBOT POPOVAČA u roku 8 dana od dana objave Odluke o izabranim kandidatima na oglasnoj ploči, odnosno na WEB stranici NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA radi dogovora o stupanju na rad, a ukoliko ne nastupi na rad u dogovorenom terminu ova Odluka bit će stavljena izvan snage, te će se odabrati slijedeći kandidat prema bodovnoj listi.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

   Ravnateljica:
  Prim. Marina Kovač, dr.med.