ODLUKA O PONIŠTENJU ODLUKE O ODABIRU KANDIDATA ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME ZA RADNO MJESTO MAGISTAR SOCIJALNE PEDAGOGIJE

URBROJ: DA/DL 2176-128-02-3788-508-4/23
Popovača, 24. ožujka 2023. godine

Na temelju članka 21. Statuta NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, a povodom raspisanog natječaja koji je oglašen na WEB stranici NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA i Zavodu za zapošljavanje 03. veljače 2023. godine donosim

ODLUKU
o poništenju odluke o odabiru kandidata za prijam u radni odnos na određeno vrijeme
za radno mjesto magistar socijalne pedagogije

Objavljena odluka o odabiru kandidatkinje Ines Sedić za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto magistar socijalne pedagogije URBROJ: DA/DA 2176-128-02-508/23 od 3. veljače 2023. godine poništava se jer je kandidatkinja pismenim putem dana 24. ožujka 2023. godine odustala od prijema u radni odnos na određeno za radno mjesto magistra socijalne pedagogije.

   Ravnateljica:
  Prim. Marina Kovač, dr.med.