Edukativni kutak


Edukacijom pokušavamo smanjiti predrasude koje postoje za oboljele od bolesti kao što su depresija, PTSP, epilepsija.
Periodički se obrađuju teme koje prezentiramo svakodnevno u l l h u čekaonicama naših ambulanti u obliku kratkih predavanja, a također su pripremljeni i pisani materijali za sve učesnike.
Od svibnja ove godine prezentirano je 17 tema te je kroz edukacije prošlo više od 1200 osoba. Za naša predavanja nije se potrebno najaviti, svi su dobrodošli!

Teme:

Cerebralna paraliza Hipertenzija (povišen krvni tlak) Bolesti štinjače Multipla skleroza
Tumor mozga Darivanje krvi
Virusni hepatitis Migrena
Depesija
Epilepsija
PTSP
Bolesti srca
Alzheimerova bolest
Karcinom dojke
Moždani udar
Dijabetes
KOPB
Najava tema za prosinac 2015.:
Život osoba sa invaliditetom
AIDS

Voditelj edukativnog kutka: Alen Breček, bacc.med.techn.
Za sve informacije i eventualna pitanja mozete se obratiti na broj telefona 044/569-214.

PB256169