17. RUJNA SVJETSKI DAN SIGURNOSTI PACIJENATA

17. RUJNA SVJETSKI DAN SIGURNOSTI PACIJENATA

17. rujna obilježava se kao Svjetski dan sigurnosti pacijenata. Tim povodom Bolnica će održati prigodno predavanja za svoje zaposlenike pod nazivom „Sigurnost pacijenta kao prioritet“ s ciljem pružanja što veće sigurnosti i kvalitete zdravstvene zaštite.

Inače se ove godine, s obzirom na moguće rizike i štete kojima su izložene žene i novorođenčad u pandemiji COVID-19, Svjetski dan sigurnosti pacijenta obilježava na temu „Sigurna skrb za majku i novorođenče“.