OBAVIJEST O TESTIRANJU TIJEKOM BOŽIĆNIH I NOVOGODIŠNJIH BLAGDANA

OBAVIJEST O TESTIRANJU TIJEKOM BOŽIĆNIH I NOVOGODIŠNJIH BLAGDANA

Obavještavamo Vas o rasporedu uzimanja briseva na SARS-CoV-2 tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana.

24.12.2021. Badnjak

Brzi antigenski testovi (BAT) će se uzimati od 7:30 – 13:00h.
PCR testiranja će se uzimati od 8:00 – 9:30h.

25.12.2021. Božić

Neće se vršiti uzimanje BAT i PCR testiranja.

31.12.2021.

Brzi antigenski testovi (BAT) će se uzimati od 7:30 – 13:00h.
PCR testiranja će se uzimati od 8:00 – 9:30h.

01.01.2022. Nova Godina

Neće se vršiti uzimanje BAT i PCR testiranja.

U ostale dane uzimanje briseva se provodi prema dosadašnjem rasporedu!

S poštovanjem,

   Ravnateljica:
  Prim. Marina Kovač, dr.med.