Odjel za psihoterapiju s dnevnom bolnicom

Voditelj odjela: Anamarija Milun, dr. med., spec.psihijatar, subspec. psihoterapije
Odjelni psihijatar:
 Nikolina Menegoni, dr. med., spec. psihijatar, subspec. psihoterapije
Socijalna radnica: Lidija Koletić, univ. spec. act. soc.
Psiholog:
 Kristina Pavuna, prof.
Glavna sestra odjela: Aleksandra Breček, mag. med. techn.
Kontakt podaci:
Voditelj odjela: 044/569-268
Odjelni psihijatar 044/569 337
Glavna sestra odjela: 044/569-249
Psiholog: 044/ 569-302
Dnevna bolnica: 044/569-323
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Odjel je namijenjen liječenju pacijenata s anksiozno depresivnim poremećajima , te poremećajima uzrokovanim psihotraumom (Postraumatski stresni poremećaj, Poremećaj prilagodbe, Akutna reakcija na stres).
Terapijski pristup uključuje psihoterapiju (grupnu, individualnu, suport), socioterapiju, te psihofarma-koterapiju.
Za bolničke pacijente organizirane su male psihoterapijske grupe, psihoedukacija, te učenje vježbi opuštanja. Pacijenti također mogu sudjelovati u radnoj terapiji organiziranoj na više mjesta u sklopu bolnice, te koristiti objekte za rekreaciju. U slučaju potrebe za pomoći iz područja socijalne skrbi pacijentima je dnevno na raspolaganju i socijalna radnica. 
Dnevna bolnica bazira se na rad u grupnoj psihoterapiji. Pacijenti također sudjeluju u socioterapijskom programu. Za vanbolničke pacijente (u načelu se tu radi o pacijentima koji su već liječeni na odjelu) organizirana je grupna psihoterapija koju vode psihijatri, psiholog, te medicinske sestre educirane iz grupne psihoterapije. Odjelni tim čine specijalisti psihijatri, prvostupnice sestrinstva, medicinske sestre/tehničari i psiholog.