Predavanje "Funkcionalni oporavak kao terapijski cilj u liječenju depresije"


Organizator stručnog sastanka bila je farmaceutska kuća Lundbeck Croatia d.o.o., a predavanje o Brintellix-u, antidepresivu s multimodalnim mehanizmom djelovanja za liječenje VDP-a, održao je stručni suradnik Marijo Vrebčević, mag. pharm..