Ovlaštenje za provođenje specijalističkog usavršavanja Neuropsihijatrijske bolnice dr. Ivan Barbot Popovača - podaci o mentorima i vremenskom trajanju

Vremensko trajanje specijalističkog usavršavanja iz psihijatrije od 21 mjesec za dijelove programa specijalističkog usavršavanja:

1. Klinička psihijatrija - 9 mjeseci,
2. Bolesti ovisnosti - 3,5 mjeseca,
3. Psihoterapija - 3 mjeseca,
4. Psihijatrija u zajednici i socijalna psihijatrija - 3 mjeseca,
5. Forenzička psihijatrija - 1 mjesec,
6. Psihogerijatrija - 1,5 mjeseci.

Mentori imenovani Rješenjem Ministarstva zdravlja su:
1. Prim. Marina Kovač, dr.med., spec.psih.
2. Doc.dr.sc.prim. Tija Žarković Palijan, dr.med., spec.psih.
3. Prim. Ana Magerle, dr.med., spec.psih.
4. Dr.sc.prim. Branimir Margetić, dr.med. , spec.psih.
5. Mr.sc.prim. Goran Tošić, dr.med. , spec.psih.