Stručno usavršavanje radnih terapeuta

Predavanje je održala Andreja Horčićka, bacc. therap. occup., a sudjelovali su radni terapeuti iz naše Ustanove kao i stručni suradnici i radni terapeuti iz Doma za odrasle osobe Ljeskovica, Centra za rehabilitaciju Komarevo, Doma za psihički bolesne osobe Petrinja i udruga s područja Sisaka, Kutine i Bjelovara.

15072016 1 15072016 2