Sudjelovanje Neuropsihijatrijske bolnice „Dr. Ivan Barbot" Popovača na V. tjednu zdravlja Bjelovarsko- bilogorske županije


Sanja Narić, prof., socijalna pedagoginja ambulante za dječju i adolescentnu psihijatriju Bolnice održala je predavanje o utjecaju Facebooka i društvenih mreža na psihologiju djece i adolescenata.
Radove bolesnika predstavile su, na prodajnoj izložbi, djelatnice Odjela za radno okupacijsku terapiju i rehabilitaciju te svim prisutnima predstavile djelokrug rada, aktivnosti i ulogu Odjela u rehabilitaciji i resocijalizaciji duševnih bolesnika u Bolnici.