67. redovna godišnja skupština DVD-a Neuropsihijatrijske bolnice „Dr. Ivan Barbot" Popovača

U izvještaju o redovnom radu DVD-a u protekloj godini među aktivnostima istaknuta je izrada plana zaštite od požara na temelju procjene ugroženosti zbog svrstavanja građevina na lokaciji bolnice i prilazne ceste u II A kategoriju ugroženosti od požara. Obveza DVD-a je osigurati vatrogasna dežurstva u skladu s odredbama pravilnika o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara. Provedeno je i nekoliko radnih akcija preventivnog karaktera. Redovno su pregledavani tavanski i podrumski prostori objekata bolnice, skladišta te izvršene redovne kontrole hidrantske mreže i instalacija, uz uspješno uočene i otklonjene nepravilnosti. Održane se redovne edukacije za članove DVD-a s praktičnim dijelom o izolacijskim aparatima i kemijskim odijelima, sudjelovanje na međunarodnom savjetovanju iz područja vatrogastva u zdravstvenim ustanovama u Mostaru, vježbe u suradnji s Vatrogasnom zajednicom Grada Popovače te JVP Sisak i VZZH. DVD Neuropsihijatrijske bolnice kao domaćin organizacije 31. Susreta vatrogasaca VZZH prošle godine ugostio je brojna vatrogasna društva s ukupno 180 sudionika iz cijele Hrvatske. Iznimne pohvale upućene su ženskoj i muškoj ekipi DVD-a naše bolnice za osvojena prva mjesta u ukupnom poretku 31. Susreta te nekoliko prvih mjesta po zasebnim disciplinama prilikom čega su domaćini odlično predstavili svoju ustanovu.

U 2016. godini cilj DVD-a bolnice je nastaviti uspješnu suradnju kako sa vatrogasnim zajednicama i društvima u provedbi redovnih aktivnosti, tako i sa lokalnom upravom u već tradicionalnom obilježavanju zaštitnika vatrogasaca sv. Florijana.