Tečaj 3. kategorije “Proces zdravstvene njege u psihijatriji”


Predavači su bili Tomislav Bočkor , dipl.med.techn., Renata Kovačić, bacc. med. techn., Josipa Lukšić, bacc. med. techn., Mirjana Žitnjak, bacc. med. techn. i Marina Barbarić, bacc. med. techn. Teoretski dio tečaja bio je namijenjen općenito procesu zdravstvene njege, a radionice su bili namijenjene konkretno procesu zdravstvene njege u psihijatriji.