ODRŽALI SMO „ZELENI SAJAM ZDRAVLJA“

ODRŽALI SMO „ZELENI SAJAM ZDRAVLJA“

U sklopu programa obilježavanja Dana Sisačko-moslavačke županije 4. lipnja 2024. godine u Neuropsihijatrijskoj bolnici dr. Ivan Barbot Popovača održan je „Zeleni sajam zdravlja“.

Cilj održavanja sajma bio je podizanje svijesti o prevenciji bolesti, briga o mentalnom, ali i cjelokupnom zdravlju uz predstavljanje svih djelatnosti koje bolnica obavlja.

Svoje djelatnosti i aktivnosti na štandovima ustupljenim od strane gradonačelnika Popovače gos. Miškovića predstavili su: Dnevna bolnica za psihijatriju, Dnevna bolnica za psihoterapiju, Dnevna bolnica za alkoholizam i druge ovisnosti, Dnevna bolnica za osobe s pretilošću, Poliklinika za dječju i adolescentnu psihijatriju, Poliklinika za internističku dijagnostiku i liječenje, Poliklinika za neurologiju i neurološku dijagnostiku, Poliklinika za radiologiju i ultrazvučnu dijagnostiku, Služba za radno okupacijsku terapiju i rehabilitaciju i Poliklinika za fizikalnu terapiju.

U sklopu sajma posjetiteljima su bili dostupni edukativni materijali te individualno savjetovanje od strane liječnika i medicinskih sestara. Poseban naglasak je stavljen na podizanje svijesti o važnosti mentalnog i općeg zdravlja u svakodnevnom životu pojedinca i zajednice.

Internistička i neurološka poliklinika su održale javnozdravstvenu akciju mjerenja šećera, masnoća, krvnog tlaka i BMI-a. Poliklinika za radiologiju i ultrazvučnu dijagnostiku učinila je posjetiteljima ultrazvuk štitnjače. Poliklinika za fizikalnu terapiju prezentirala je pravilno izvođenje aktivnih i pasivnih vježbi. U sklopu Službe za radno okupacijsku terapiju i rehabilitaciju prikazani su radovi naših korisnika, a kulinarska radionica pripremila je palačinke. Dnevna bolnice za osobe s pretilošću prezentirala je pripremu zdravog obroka.

Obilježavanje Dana Sisačko-moslavačke županije uz gore navedene aktivnosti popraćeno je glazbenim programom u izvedbi naših pacijenata.

S ciljem podizanja kvalitete pružanja usluga našim korisnicima naglašena je važnost ulaganja SMŽ u našu bolnicu. Nakon potresa obnovljeno je šest objekata. U tijeku su završni radovi na projektu izgradnje dizala na Odjelu za gerontopsihijatriju koji je u potpunosti financiran sredstvima Županije. Uskoro kreće realizacija projekta „Energetska obnova zgrade Zavoda za forenzičku psihijatriju“ koji se financira iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Projektom će se smanjiti troškovi energije te povećati kvaliteta pružanja zdravstvene zaštite bolesnicima. Izgradnja Poliklinike za dječju i adolescentnu psihijatriju, sportske dvorane i vanjskog igrališta u Ravniku je projekt od nacionalnog interesa za čiju provedbu je Vlada Republike Hrvatske osigurala financijska sredstva iz državnog proračuna.

Zeleni sajam zdravlja posjetili su gradonačelnik Grada Popovača Josip Mišković, voditeljica TZ Grada Popovača Ksenija Tomac, ravnateljica OŠ Zorka Sever Zvjezdana Martinec sa suradnicima, ravnateljica dječjeg vrtića Popovača Andreja Zeman sa suradnicima, Udruge umirovljenika i branitelja s područja SMŽ te mnogobrojni ostali posjetitelji koji su svojim dolaskom doprinijeli i iskazali interes o podizanju svijesti i važnosti brige o zdravlju.