Centralni prijem pacijenata
Odjel za biologijsku psihijatriju i Odjel za psihosomatsko liječenje
Zavod za forenzičku psihijatriju
Projekt Zavoda za forenzičku psihijatriju
Dnevna bolnica
Poliklinika za dječju i adolescentnu psihijatriju s dnevnom bolnicom

U sklopu trogodišnjeg projekta „Zdravlje u lokalnoj zajednici“ financiranog sredstvima Ministarstva zdravstva, 12. rujna je u Petrinjskoj kući...

Stranica 1 od 13